Viverius Education

Viverius Izobraževanja

Viverius Izobraževanja je odsek Viverius IRDZ, ki je bil ustanovljen z željo po zagotavljanju kakovostnega strokovnega izobraževanja, podprtega s strani Zdravniške zbornice Slovenije. Z uporabo novih rešitev omogočamo lahko dostopnost do številnih znanj iz vsakodnevne prakse izkušenih zdravnikov.


Razvoj storitev

Idejo smo razvijali in intenzivno testirali od januarja 2017. Do septembra 2017 smo izpeljali 44 45-minutnih testnih delavnic s skupno 116-imi udeležbami.


Ekipa

Viverius Izobraževanja sestavlja veččlanska ekipa tehničnega in strokovnega osebja. Pri svojem delu se opiramo na strokovna mnenja svetovalcev iz Slovenije in Evrope s področja strokovnih vsebin, tehnične in organizacijske izvedbe.


Osredotočamo se na kakovostna, učinkovita in uporabna izobraževanja, ki udeležencu v praksi najbolj koristijo.
Velik del svoje dejavnosti namenjamo izobraževanju mladih generacij s storitvami izobraževanj za študente medicine in pripravnike.


V svojih izobraževanjih poudarjamo zadovoljstvo naših uporabnikov. Redno izvajamo ankete o zadovoljstvu, merimo uspešnost in optimalnost izvedbe izobraževanj. Z veseljem upoštevamo predloge za izboljšanje storitev in smo vedno na voljo svojim uporabnikom.


Nabor naših storitev obsega stopnji prilagojene delavnice za študente, pripravnike, specializante in specialiste različnih vej medicine, s čimer je naša dejavnost kakovostna, unikatna in ena redkih te vrste na evropskem trgu.


Viverius - Inštitut za razvoj digitalnega zdravja

Inštitut Viverius se ukvarja z razvojem novih rešitev na področju digitalnega zdravja in dobrega počutja. Aktivno spodbuja razvoj novih rešitev, svetuje in izobražuje na področju digitalizacije.
Pri svojem delovanju Viverius IRDZ postavlja uporabnika razvitih rešitev na prvo mesto. Razvite rešitve omogočajo lažje delo strokovnega osebja v zdravstvu, olajšujejo komunikacijo in izboljšujejo izobraževanje.